Oblicz podatek dochodowy – Ogromna wyszukiwarka interpretacji skarbowych

Strona Interpretacje Podatkowe to największa baza danych orzecznictwa sądów w sprawach podatkowych i interpretacji organów podatkowych (interpretacje indywidualne).

Baza zawiera:

- uchwały i wybrane, najistotniejsze orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego,

- informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzielane podatnikom (płatnikom, inkasentom), na ich żądanie, przez organy podatkowe na podstawie art. 14a § 1 i art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.),

- wybrane wyjaśnienia Ministerstwa Finansów przepisów prawa podatkowego,

- uchwały i orzeczenia – w sprawach podatkowych – Sądu Najwyższego,

- urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego, dokonywane przez Ministra Finansów,

- orzeczenia – w sprawach podatkowych – Trybunału Konstytucyjnego.

Problematyka udostępnianych interpretacji zawiera miedzy innymi: podatek dochodowy od osób prawnych, ewidencja i identyfikacja podatników, podatek akcyzowy, podatek od czynności cywilnoprawnych, ordynacja podatkowa, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od spadków i darowizn, ogólne prawo podatkowe, zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, opłata skarbowa, podatek do towarów i usług VAT, podatki i opłaty lokalne.

Witryna umożliwia pełnotekstowe przeszukiwanie zbioru interpretacji według wszystkich pól: rodzaju interpretacji, daty jego opublikowania, sygnatury interpretacji czy orzeczenia, jego autora i miejsca publikacji, słów kluczowych a także zagadnienia poruszanego w treści dokumentu oraz treści interpretacji.

Tags: , , , ,